Kategori: Göğüs Hastalıkları

Akciğer Tüberkülozu 0

Akciğer Tüberkülozu

Akciğer Tüberkülozu Tüberküloz basili ile ilk enfeksiyon, birincil tüberküloz (primer tüberküloz) olarak adlandırılır. İnsanlarda birincil lezyon tonsillalar, bağırsak, deri gibi organlarda da görülebilmekle birlikte, en sık akciğerlerdedir.